Στις 31 Ιανουαρίου 2021 το CIF Hellas γιόρτασε διαδικτυακά την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Στην εορταστικά εκδήλωση συμμετείχαν έλληνες και ξένοι όπως: μέλη, οικογένειες φιλοξενίας, φίλοι, εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων, πρώην συμμετέχοντες/ουσες στο Διεθνές Εκπ/κό Πρόγραμμα Ανταλλαγών του  CIF Hellas και εκπρόσωποι χωρών  με εθνικό δίκτυο CIF.