Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλέφωνο

Δέσποινα Οικονόμου Πρόεδρος
6944276627 

Αικατερίνη Ψαρούλη  Αντιπρόεδρος
6945258751 

 

Τηλέφωνο

Αικατερίνη Ψαρούλη  Πρόεδρος
6945258751 

Δέσποινα Οικονόμου Ταμίας
6944276627 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

cifhellas@cifhellas.gr

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

cifhellas@cifhellas.gr

Εθνικά δίκτυα χωρών CIF & CIP

Ηλ.Ταχυδρομείο:

cif2010argentina@gmail.com

Ηλ.Ταχυδρομείο:

prc@senet.com.au

Ιστοσελίδα:

http://www.cifaustralia.org

Ηλ.Ταχυδρομείο:

cifaustria@yahoo.com

Ιστοσελίδα: http://www.cifaustria.at

Ηλ.Ταχυδρομείο:

ciffrance@orange.fr

mirboucher@aol.com

Ιστοσελίδα: 

www.cif-france.org

 

Ηλ.Ταχυδρομείο:

info@cif-germany.de

Ιστοσελίδα:

http://www.cif-germany.de

Ηλ.Ταχυδρομείο:

e.fischbacher@gmx.ch

Ηλ.Ταχυδρομείο:

cifhellas@cifhellas.gr

Ιστοσελίδα:

www.cifhellas.gr

Ηλ.Ταχυδρομείο:

cifestonia@gmail.com

Ιστοσελίδα:

http://www.cifestonia.ee

Ηλ.Ταχυδρομείο: 

lisa@cipusa.org

Ιστοσελίδα:

http://www.cipusa.org/

Ηλ.Ταχυδρομείο: 

cifjapan08@gmail.com

Ιστοσελίδα:

http://cif-japan.papnet.jp/

Ηλ.Ταχυδρομείο:

cif_india@yahoo.co.in

Ιστοσελίδα:

http://www.cifindia.org

Ηλ.Ταχυδρομείο:

spaincif@gmail.com

 

Ηλ.Ταχυδρομείο:

baroned@013.net.il

Ιστοσελίδα:

http://www.cif.org.il/

 

 

Ηλ.Ταχυδρομείο:

cifitalia@cifitalia.it

Ιστοσελίδα:

http://www.cifitalia.it

Ηλ.Ταχυδρομείο:

cifcam@yahoo.com

Ηλ.Ταχυδρομείο:

cifkl@mail.ru

 

Ηλ.Ταχυδρομείο:

kdg@cytanet.cy

 

Ηλ.Ταχυδρομείο:

cifmaroc2014@gmail.com

 

Ηλ.Ταχυδρομείο:

cifaotearoa@gmail.com

Ιστοσελίδα:

http://www.cif.org.nz

Ηλ.Ταχυδρομείο:

cif.nepal2010@gmail.com

 

Ηλ.Ταχυδρομείο:

lindacifnorway@outlook.com

Ιστοσελίδα:

http://www.cifnorway.org

Ηλ.Ταχυδρομείο: 

info@cif-netherlands.org

Ιστοσελίδα:

https://cifnetherlands.nl/nl/home/

Ηλ.Ταχυδρομείο:

cifrussia@mail.ru

Ιστοσελίδα:

Ηλ.Ταχυδρομείο:

cifscotland.uk.scio@gmail.com

Ιστοσελίδα:

Ηλ.Ταχυδρομείο:

tatjana.prasnikar@gmail.com

Ιστοσελίδα:

Ηλ.Ταχυδρομείο:

info@cifsweden.se

Ιστοσελίδα:

http://www.cif-sweden.org/

Ηλ.Ταχυδρομείο:

ciftaiwan@gmail.com

Ιστοσελίδα:

Ηλ.Ταχυδρομείο:

cifturkey@yahoo.com

Ιστοσελίδα:

http://www.cifturkey.org

Ηλ.Ταχυδρομείο:

info@ciffinland.org

Ιστοσελίδα:

http://www.ciffinland.org/

Πρόσωπα επικοινωνίας χωρών CIF

Ηλ. Ταχυδρομείο:

bhs.jordan@yahoo.com

 

Ηλ. Ταχυδρομείο:

daziquyiheng@126.com

 

Ηλ. Ταχυδρομείο:

ademmd@gmail.com

Ηλ. Ταχυδρομείο: monsugu_10@hotmail.com

Ηλ. Ταχυδρομείο:

ciflatvia@gmail.com

Ηλ. Ταχυδρομείο:

theo.doric2525@yahoo.com

Ηλ. Ταχυδρομείο:

tmidhat@gmail.com

Ηλ. Ταχυδρομείο:

mdalami@gmail.com

Ηλ. Ταχυδρομείο:

Ulmeanu_elena@yahoo.com

Ηλ. Ταχυδρομείο:

olivera.cirkovic@map.org.rs

Ηλ. Ταχυδρομείο:

ignuskalongola@yahoo.co.uk

 

Ηλ. Ταχυδρομείο:

lassaad.bousbiaa@endarabe.org.tn

Ηλ. Ταχυδρομείο:

vergarajuliet@yahoo.com