Διεθνή Εκπαιδευτικά Προγράμματα Ανταλλαγών

CIF & CIP USA

Το Πρόγραμμα ΙΡΕΡ 2020 που αναβλήθηκε, λόγω κορονοϊού, θα πραγματοποιηθεί το 2022 κατόπιν σύμφωνης γραπτής δήλωσης των ήδη επιλεγέντων.

ΙΡΕΡ 2021. Πληροφορίες στο site: www.cifinternational.com